Systém turnaje

 1. Turnaje se mohou účastnit HEMA kluby z ČR zastoupené tříčlenným týmem (+1 náhradník) složeným výhradně z vlastních členů. Složení týmů se může na rozdílné zápasy měnit.
 2. Zbraní je dlouhý meč podle pravidel PSA.
 3. Každý klub je zastoupen pouze jedním týmem.
 4. Turnaj běží permanentně a nikdy nekončí.
 5. Tříčlenné týmy spolu šermují zápas na jedno skóre, viz Systém zápasu týmů.
 6. Zápas probíhá na základě výzvy, kdy klub na nižší pozici v žebříčku vyzývá výše postaveného, maximálně však o dvě příčky výše.
 7. Každý tým má tedy právo vyzvat ke hře tým lepší dle žebříčku, pouze však, když tento tým není vyzvaný jiným týmem nebo když on sám nevyzval jiný tým k zápasu. První výzva platí a nelze jí měnit.
 8. Vyhraje-li vyzyvatel, bude zařazen na místo vyzvaného týmu, který klesne o jedno pořadí, stejně jako všechny týmy za ním.
 9. Turnaj je stále otevřen a mohou do něj kdykoliv přistupovat další kluby. Nový klub je automaticky zařazen na konec žebříčku.
 10. Organizaci žebříčku a zveřejňování výzev a výsledků zajišťuje Kamil Hozák, PSA, na FB stránkách Uroboros.
 11. Zápas musí proběhnout nejpozději 30 dní od zveřejnění výzvy (datum výzvy + 30 dní). V případě, že se zápas neuskuteční, kontumačně vyhrává vyzyvatel. (případné stížnosti na “neochotu vyzyvatele k zápasu” rozhoduje organizátor soutěže)
 12. Zápas může proběhnout kdykoliv v rámci společných sparringů nebo na sjednaném místě a čase, oznámeném předem organizátorovi této soutěže.
 13. Výzva k odvetě může být podána nejdříve 7. den po zápasu.
 14. Zápasy nebudou započítávány žádným způsobem do HEMAratings.
 15. Organizátor si vyhrazuje právo na případné změny systému soutěže.

Systém zápasu týmů

 1. Použije se systém štafety, kdy se tři šermíři jednoho družstva utkají postupně se třemi šermíři druhého družstva, tedy celkem 9 etap s jedním počítaným skóre.
  • Vyzyvatel: členové s čísly 1, 2, 3 (a volitelně náhradník)
  • Vyzvaný: členové s čísly 4, 5, 6 (a volitelně náhradník)
 2. Zápasy utkání musí proběhnout v pořadí: 3x6, 1x5, 2x4, 1x6, 3x4, 2x5, 1x4, 2x6, 3x5
 3. Pořadí šermířů určuje kapitán družstva před utkáním (přidělí čísla členům svého družstva).
  1. První určí pořadí svých šermířů vyzvaný tým, následně vyzývající tým.
 4. Utkání probíhá v každé etapě do tří zásahů, maximální doba každého zápasu je 90 sekund.
 5. První dva šermíři šermují do doby, než jeden dosáhne 3 zásahů, nebo vyprší čas 90 sekund. Další dva šermíři šermují do maxima 6 zásahů v čase 90 sekund. Třetí dvojice šermuje do maxima 9 zásahů a tak dále. Poslední dvojice tedy šermuje do maxima 27 zásahů, nebo do vypršení času.
 6. Pokud se při uplynutí času nedosáhne maximální štafetové skóre, následující šermíři převezmou štafetu s daným skóre a šermují až do svého maximálního štafetového skóre nebo vypršení času.
 7. V případě rovnosti bodů po vypršení času poslední dvojice šermuje tato dvojice prodloužení:
  1. Náhodně se vylosuje jeden z týmů, ten získává “výhodu”.
  2. Dvojice následně šermuje prodloužení o maximální délce 60 sekund.
  3. Zápas vyhrává tým, který jako první získá čistý zásah (tedy nikoliv souzásah).
  4. Pokud do vypršení časového limitu nedojde k žádnému zásahu, vítězí tým s “výhodou”.
 8. Tým může jednou během zápasu vyměnit libovolného svého šermíře za náhradníka, který pak převezme jeho pozici v sestavě. Výměnu lze provést pouze ve chvíli, kdy je šerm přerušený (neběží časomíra).